Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Bodzavár Oktatási Nevelési Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) hírlevél-küldési, online értékesíté-si, és személyes oktatási tevékenységével kapcsolatban kezeli a hírlevélre feliratkozók az online módon vásárló felhasználók, és programjain személyesen résztvevő jelentkezőinek személyes adatait.

Az online módon vásárló felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a kezelt személyes adatait.

Adatkezelő adatai: Név: Bodzavár Oktatási Nevelési Alapítvány Székhely és levelezési cím: 8291. Vöröstó Bodzavár dűlő. 1. (személyes átvételre, vásárlásra itt nincs lehetőség)Telefon: +36 70 3890602 (normál díjszabású)E-mail: bodzavar(kukac)bodzavar.huAdatkezelési nyilvántartási számai: NAIH-75821, NAIH-75822

Az adatkezelés jogalapja:2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó vásárlásnál vagy hírlevél feliratkozáskor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre:– online vásárlók– képzések résztvevői– hírlevél feliratkozók

A kezelt adatok köre:– online vásárlók által megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím, Szállítási cím– a hírlevél feliratkozók által a feliratkozásnál megadott Keresztnév, e-mail cím

Az adatgyűjtés célja:– Vásárlásnál: a megrendelések teljesítése és számlázás.– Hírlevél feliratkozásnál: kapcsolattartás, marketing célú megkeresés

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:– Bodzavár Oktatási Nevelési Alapítvány kereskedelmi és szállítmányozási partnerei.

Az adatkezelés időtartama:Az ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni az alapítványnak küldött e-mail üzenettel. Ezt követően az adatkezelő köteles haladéktalanul gondoskodni adatai törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, csak ismételt regisztrációval. Hírlevél feliratkozásnál: az Adatkezelő mindaddig kezeli az ügyfél megadott adatait, ameddig a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából email-ben vagy postai úton. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírlevelei-vel, ajánlataival nem keresi meg az Ügyfelet. Az Ügyfél bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja!

Egyéb rendelkezések:A vásárló vagy hírlevél feliratkozó kérelmezheti az adatkezelőnél– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,– személyes adatainak helyesbítését,– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlé-sét az adatkezelőnél személyesen, vagy email-ben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt -legfeljebb azonban 10 napon belül-közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat.

Az Ön személyes adatainak védelme a Bodzavár Oktatási Nevelési Alapítvány és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

Honlapon megjelenítendő információkról a következő két jogszabályban olvashat részletesen:

  1. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól